Μέτρησης Βάρους

Ζυγαριές μέτρησης μόνο βάρους με δυνατότητα πρόσθετης εσωτερικής μπαταριάς καθώς και αποσπώμενη οθόνη ένδειξης βάρους.

Η ζυγαριές Delmac διακρίνονται για την στιβαρή και γερή κατασκευή τους όπως επίσης και για την  ιδιαίτερα ανθεκτική λειτουργία  σε σκληρή χρήση.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.